กิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2563


รายละเอียด :
    

 วันศุกร์ที่  14  กุมภาพันธ์   2563เวลา 8.00 – 16.00 น.พิธีเปิด กล่าวต้อนรับ  และชี้แจงวัตถุประสงค์โดย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ฟังบรรยาย เรื่อง จริยธรรม คุณธรรมในการปฏิบัติงาน      เพื่อป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นในองค์กร และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  โดย นายกอร์ปณัช  รัตนคช  ตำแหน่ง     เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ  วิทยากรจากสำนักงาน  ปปช.จังหวัดนครศรีธรรมราช  ฟังบรรยาย เรื่อง “การบริหารจัดการขยะ” โดย  นายสุรินทร์  สายพรหม  ปลัด อบต.ท่าเรือ และการบรรยาย  เรื่อง “วิถีเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”โดย นายปราโมทย์  บุญคมรัตน์  รองนายก อบต.ท่าเรือ

 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563    อ่าน 98 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**