กิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้รายละเอียด :
    

 วันที่ 16-17 มี.ค. 63 เวลา 9.00น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 14 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายปราโมทย์ บุญคมรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ในตำบลท่าเรือ และให้ประชาชนในตำบลท่าเรือมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันโรค มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้แทนประชาชนในเขตตำบลท่าเรือ จำนวน ๑๐๐ คน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563    อ่าน 70 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**