ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
  รายละเอียด : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 34 คน