ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่องกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
  รายละเอียด : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่องกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 19 คน