ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
  รายละเอียด : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 มกราคม. 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 28 คน