ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ตารางแสดงวงงเินงบประมาณจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2561
  รายละเอียด : จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม -31 ตุลาคม 2561
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 119 คน