ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชนตามกระบวนงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 17 คน