ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การกำจัดมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๒
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง การกำจัดมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๒
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 15 คน