ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.ท่าเรือ
  รายละเอียด : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ได้ประกาศเรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา ในระหว่างวันที่ 10-31 สิงหาคม 2563 บัดนี้ การคัดเลือกได้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 122 คน