ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยตำบลเรือท่าเรือประจำรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-5352 นศ. ระยะเวลาจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 120 คน