ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาจดมาตรและจัดเก็บค่าน้ำประปาเขตพื้นที่องค์การบริการส่วนตำบลท่าเรือ หมู่ที่ 1,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,18,19 ตำบลท่าเรือโ ดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 65 คน