ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
  รายละเอียด : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าเรือ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 74 คน