ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ร่างประกาศประกวดราคาโครงการ จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ชนิดรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (fe-bidding)
  รายละเอียด : ร่างประกาศประกวดราคาโครงการ จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ชนิดรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (fe-bidding)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 5 คน