ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แผนการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน มีนาคม 2554
  รายละเอียด : แผนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ตามนโยบายของรัฐบาล เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมีนาคม 2554
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 มีนาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 522 คน