ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตร ครั้งที่ 2 รอบประจำปี 2554
  รายละเอียด : วันที่ 16 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2554 งานส่งเสริมการเกษตร สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ รับขึ้นทะเบียนเกษตร ครั้งที่ 2 รอบปีพ.ศ. 2554 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน ขึ้นทะเบียนเกษตรรอบสองได้ ในวันและเวลา ดังกล่าว
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 441 คน