ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์แผนการจ่ายเบี้ย ประจำเดือน มิถุนายน 2554
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ จะได้ทำการออกจ่ายเบี้ยยังชีพ โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ตามนโยบายรัฐบาล,เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ และเบี้ยยังชีพโครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ตามนโยบายรัฐบาล งวดเดือน มิถุนายน 2554 ตามรายละเอียด
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 448 คน