ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การจดทะเบียนพาณิชย์ และการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี
  รายละเอียด :

1. ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าเรือ ได้รับทราบโดยทั่วกันเกี่ยวกับ การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2554 เป็นต้นไป ให้ผู้ประกอบการที่ต้องการจดทะเบียนพาณิชย์ให้มาจดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ หรือสอบถามรายละเอียดทาง โทรศัพท์หมายเลข 075-670259 ต่อ 202 (ในวันเวลาราชการ)


2.การเสียภาษีท้องถิ่นประจำปี 2554
2.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบรายการ ภายในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2554 ชำระภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบแจ้ง การประเมิน 
2.2  ภาษีป้าย ยื่นแบบรายการ ภายในเดือนมกราคม – มีนาคม 2554 ชำระภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน
2.3 ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบรายการ ภายในเดือนมกราคมของทุกปี ที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดิน การชำระเงินภายในเดือนมกราคม – เมษายน2554
หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ ส่วนการคลัง อบต. ท่าเรือ 075-670259 (ในวันเวลาราชการ)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 649 คน