ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบการดำเนินการ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
22 พ.ค. 2563
2 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชนประจำเดือน เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
11 พ.ค. 2563
3 คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
13
16 เม.ย. 2563
4 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชนประจำเดือน มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
07 เม.ย. 2563
5 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชนประจำเดือน มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
07 เม.ย. 2563
6 สรุปผลการให้บริการประชาชนประจำเดือน มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
07 เม.ย. 2563
7 ทดสอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
12 มี.ค. 2563
8 สรุปผลการให้บริการประชาชนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
09 มี.ค. 2563
9 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชนประจำเดือน ม.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
11 ก.พ. 2563
10 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
46
27 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21