ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
45
18 มี.ค. 2565
2 เรื่อง การเก็บค่าตอบแทน การอนุญาตให้ใช้ที่ดินของรัฐ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
17 มี.ค. 2565
3 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
43
16 มี.ค. 2565
4 คำแถลงนโยบาย ของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
26
04 ก.พ. 2565
5 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
74
18 ม.ค. 2565
6 แจ้งประชาสมพันธ์ให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ยื่นบัญชีรายรับ และรายจ่าย ในการเลือกตั้ง
71
13 ม.ค. 2565
7 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
247
21 ก.ค. 2564
8 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
163
05 ก.ค. 2564
9 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช่น้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
167
11 มิ.ย. 2564
10 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชนประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
153
09 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26