ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
18 ม.ค. 2565
2 แจ้งประชาสมพันธ์ให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ยื่นบัญชีรายรับ และรายจ่าย ในการเลือกตั้ง
7
13 ม.ค. 2565
3 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
173
21 ก.ค. 2564
4 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
05 ก.ค. 2564
5 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช่น้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
109
11 มิ.ย. 2564
6 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชนประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
09 มิ.ย. 2564
7 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชนประจำเดือน เมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
06 พ.ค. 2564
8 กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
06 พ.ค. 2564
9 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
27 เม.ย. 2564
10 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชนประจำเดือน มีนาคม.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
09 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25