ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชนประจำเดือน มีนาคม.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
09 เม.ย. 2564
2 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชนประจำเดือน กุมพาพันธ์.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
09 มี.ค. 2564
3 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชนประจำเดือน ธันวาคม.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
08 ม.ค. 2564
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
79
30 ธ.ค. 2563
5 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประจำปี 63 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
19 ต.ค. 2563
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.ท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
101
03 ก.ย. 2563
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
68
01 ก.ย. 2563
8 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
87
17 ส.ค. 2563
9 การโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
102
14 ส.ค. 2563
10 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชนประจำเดือน มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
31 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24