ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
160
12 ม.ค. 2560
92 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
59
10 ม.ค. 2560
93 คู่มือสำหรับประชาชนและประกาศมาตรการเพื่อป้องกันหรือตรวจสอบการละเว้นไม่ปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
68
10 ม.ค. 2560
94 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ลว ๙ ธ.ค. ๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
35
15 ธ.ค. 2559
95 ประกาศกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๙ ลว ๒๕ พ.ย. ๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
33
29 พ.ย. 2559
96 ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
28 ต.ค. 2559
97 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
21 ก.ย. 2559
98 ประกาศกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ปีพ.ศ.๒๕๕๙ ลว ๒ ส.ค. ๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
45
10 ก.ย. 2559
99 รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
28
23 ส.ค. 2559
100 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ลว ๒๗ ก.ค. ๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
40
04 ส.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21