ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชนประจำเดือน ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
08 ม.ค. 2561
92 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
05 ม.ค. 2561
93 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
12 ธ.ค. 2560
94 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่องกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
11 ธ.ค. 2560
95 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
37
30 พ.ย. 2560
96 การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติ่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
75
21 พ.ย. 2560
97 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
07 พ.ย. 2560
98 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
156
29 ก.ย. 2560
99 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่องกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
10 ส.ค. 2560
100 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญสมัย ๓ ประจำปี ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
54
01 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23