ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
12 ธ.ค. 2560
102 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่องกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
53
11 ธ.ค. 2560
103 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
67
30 พ.ย. 2560
104 การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติ่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
104
21 พ.ย. 2560
105 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
07 พ.ย. 2560
106 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
182
29 ก.ย. 2560
107 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่องกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
67
10 ส.ค. 2560
108 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญสมัย ๓ ประจำปี ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
81
01 ส.ค. 2560
109 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
122
30 ก.ค. 2560
110 สรุปผลการตรวจ LPA ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
03 ก.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24