ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
89
30 ก.ค. 2560
102 สรุปผลการตรวจ LPA ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
03 ก.ค. 2560
103 ประกาศกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
57
18 พ.ค. 2560
104 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
48
30 เม.ย. 2560
105 ประกาศเรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
51
15 มี.ค. 2560
106 ประกาศเรื่องการกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
72
20 ก.พ. 2560
107 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ลว ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
45
29 ม.ค. 2560
108 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
166
12 ม.ค. 2560
109 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
64
10 ม.ค. 2560
110 คู่มือสำหรับประชาชนและประกาศมาตรการเพื่อป้องกันหรือตรวจสอบการละเว้นไม่ปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
72
10 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23