ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
106
02 มิ.ย. 2559
102 ประกาศกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
340
04 พ.ค. 2559
103 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
298
27 เม.ย. 2559
104 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) ดาวน์โหลดเอกสาร
144
01 เม.ย. 2559
105 ประกาศ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
128
21 มี.ค. 2559
106 ประกาศกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
295
10 ก.พ. 2559
107 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
293
27 ม.ค. 2559
108 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
275
15 ม.ค. 2559
109 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
27 พ.ย. 2558
110 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
213
20 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21