ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ลว ๙ ธ.ค. ๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
39
15 ธ.ค. 2559
112 ประกาศกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๙ ลว ๒๕ พ.ย. ๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
36
29 พ.ย. 2559
113 ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
28 ต.ค. 2559
114 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
19
21 ก.ย. 2559
115 ประกาศกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ปีพ.ศ.๒๕๕๙ ลว ๒ ส.ค. ๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
50
10 ก.ย. 2559
116 รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
31
23 ส.ค. 2559
117 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ลว ๒๗ ก.ค. ๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
45
04 ส.ค. 2559
118 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
110
02 มิ.ย. 2559
119 ประกาศกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
343
04 พ.ค. 2559
120 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
303
27 เม.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23