ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
82
18 พ.ค. 2560
112 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
77
30 เม.ย. 2560
113 ประกาศเรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
77
15 มี.ค. 2560
114 ประกาศเรื่องการกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
100
20 ก.พ. 2560
115 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ลว ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
75
29 ม.ค. 2560
116 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
195
12 ม.ค. 2560
117 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
92
10 ม.ค. 2560
118 คู่มือสำหรับประชาชนและประกาศมาตรการเพื่อป้องกันหรือตรวจสอบการละเว้นไม่ปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
103
10 ม.ค. 2560
119 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ลว ๙ ธ.ค. ๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
70
15 ธ.ค. 2559
120 ประกาศกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๙ ลว ๒๕ พ.ย. ๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
68
29 พ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24