ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
28 ต.ค. 2559
122 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
46
21 ก.ย. 2559
123 ประกาศกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ปีพ.ศ.๒๕๕๙ ลว ๒ ส.ค. ๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
81
10 ก.ย. 2559
124 รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
63
23 ส.ค. 2559
125 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ลว ๒๗ ก.ค. ๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
77
04 ส.ค. 2559
126 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
147
02 มิ.ย. 2559
127 ประกาศกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
374
04 พ.ค. 2559
128 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
335
27 เม.ย. 2559
129 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) ดาวน์โหลดเอกสาร
182
01 เม.ย. 2559
130 ประกาศ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
165
21 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24