ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
297
13 ก.พ. 2557
142 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
290
04 ก.พ. 2557
143 แผนบริหารความต่อเนื่อง อบต.ท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
340
29 พ.ย. 2556
144 ประกาศรับขึ้นทะเบียนคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
343
04 พ.ย. 2556
145 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
301
01 พ.ย. 2556
146 เรื่องน่ารู้เมื่อไป10ประเทศอาเซียน ดาวน์โหลดเอกสาร
390
10 ก.ย. 2556
147 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
413
08 ส.ค. 2556
148 การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดาวน์โหลดเอกสาร
321
04 ก.ค. 2556
149 เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
361
13 มิ.ย. 2556
150 ขอเชิญร่วมงานวันกตัญูญูพ่อครูพุ่ม บุญล้อม ประจำปี ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
506
07 มิ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21