ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศรับขึ้นทะเบียนคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
345
04 พ.ย. 2556
162 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
305
01 พ.ย. 2556
163 เรื่องน่ารู้เมื่อไป10ประเทศอาเซียน ดาวน์โหลดเอกสาร
392
10 ก.ย. 2556
164 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
417
08 ส.ค. 2556
165 การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดาวน์โหลดเอกสาร
325
04 ก.ค. 2556
166 เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
363
13 มิ.ย. 2556
167 ขอเชิญร่วมงานวันกตัญูญูพ่อครูพุ่ม บุญล้อม ประจำปี ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
510
07 มิ.ย. 2556
168 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
192
25 เม.ย. 2556
169 รับโอน(ย้าย)พนักงาน
182
04 มี.ค. 2556
170 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
192
25 ม.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23