ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศ โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
685
11 ม.ค. 2556
172 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล
302
04 ม.ค. 2556
173 แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี(๒๕๕๖-๒๕๕๙) ดาวน์โหลดเอกสาร
220
02 ต.ค. 2555
174 รับโอน(ย้าย)พนักงาน
337
04 ม.ค. 2555
175 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี(๒๕๕๕-๒๕๕๗) ดาวน์โหลดเอกสาร
233
04 ม.ค. 2555
176 ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
747
27 ต.ค. 2554
177 ประกาศวันเวลา และสถานที่ในการรับลงทะเบียน ดาวน์โหลดเอกสาร
675
27 ต.ค. 2554
178 ประกาศรับขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อรับเบี้ยคนพิการประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
575
27 ต.ค. 2554
179 ประกาศวันเวลา และสถานที่ในการรับลงทะเบียน ดาวน์โหลดเอกสาร
553
27 ต.ค. 2554
180 รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูส่วนตำบล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
1007
13 ต.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23