ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี(๒๕๕๖-๒๕๕๙) ดาวน์โหลดเอกสาร
245
02 ต.ค. 2555
182 รับโอน(ย้าย)พนักงาน
365
04 ม.ค. 2555
183 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี(๒๕๕๕-๒๕๕๗) ดาวน์โหลดเอกสาร
266
04 ม.ค. 2555
184 ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
778
27 ต.ค. 2554
185 ประกาศวันเวลา และสถานที่ในการรับลงทะเบียน ดาวน์โหลดเอกสาร
706
27 ต.ค. 2554
186 ประกาศรับขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อรับเบี้ยคนพิการประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
607
27 ต.ค. 2554
187 ประกาศวันเวลา และสถานที่ในการรับลงทะเบียน ดาวน์โหลดเอกสาร
589
27 ต.ค. 2554
188 รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูส่วนตำบล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
1036
13 ต.ค. 2554
189 ภาคผนวก ก มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
725
13 ต.ค. 2554
190 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวฉบับที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
596
02 ก.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24