ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
669
17 ก.ย. 2551
212 อบต.ท่าเรือ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 9 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
1372
27 ส.ค. 2551
213 อบต. ท่าเรือ ขอเชิญประชาชนชาวตำบลท่าเรือเข้าร่วมเวทีประชาคมตำบลท่าเรือ
563
10 มี.ค. 2551
214 อบต.ท่าเรือ ขอเชิญร่วมงานมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ในวันศุกร์ ที่ 14 มีนาคม 2551 เวลา 08.30 – 11.30 น.
605
10 มี.ค. 2551
215 สรุปผลการดำเนินงาน พ.ศ2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
594
20 ม.ค. 2551
216 ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2551 ณ สทท.11 นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
616
11 ม.ค. 2551
217 ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2551 ณ สทท.11 นครศรีธรรมราช
1008
11 ม.ค. 2551
218 ขอเชิญร่วมออกเสียงลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
383
07 ส.ค. 2550
219 ขอเชิญร่วมออกเสียงลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
495
07 ส.ค. 2550
220 อบต.ท่าเรือ ประกาศใช้ ข้อบัญญัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
507
29 พ.ค. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23