ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 จดหมายข่าว อบต.ท่าเรือ ฉบับที่ 1 ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
917
11 ม.ค. 2554
212 เชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ. 2554
501
28 ธ.ค. 2553
213 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง
1576
31 พ.ค. 2553
214 เชิญ ชมและเชียร์ มหกรรมกีฬาท่าเรือเกมส์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
1016
13 ก.ค. 2552
215 รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
871
13 ม.ค. 2552
216 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
1568
19 ธ.ค. 2551
217 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน เละพัฒนาคุณภาพชีวิต ดาวน์โหลดเอกสาร
3911
26 ต.ค. 2551
218 ประกาศผลการสอบของพนักงานจ้าง ของ อบต.ท่าเรือ 9 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
1670
01 ต.ค. 2551
219 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
710
17 ก.ย. 2551
220 อบต.ท่าเรือ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 9 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
1413
27 ส.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24