ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบการดำเนินการ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
01 ก.ค. 2562
22 การคัดแยกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
43
27 มิ.ย. 2562
23 ไข้หวัดใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
26
27 มิ.ย. 2562
24 ยุ้งลายกับไข้เลือดออก ดาวน์โหลดเอกสาร
24
27 มิ.ย. 2562
25 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
10 มิ.ย. 2562
26 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
37
10 พ.ค. 2562
27 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชน ประจำเดือน เมษายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
02 พ.ค. 2562
28 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
24
26 เม.ย. 2562
29 ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
30
09 เม.ย. 2562
30 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
03 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21