ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
55
27 ม.ค. 2563
22 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชนประจำเดือน ธ.ค62 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
08 ม.ค. 2563
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่องรายงานผลการดำเนินการงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
26 ธ.ค. 2562
24 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
24 ธ.ค. 2562
25 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชนประจำเดือน พ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
06 ธ.ค. 2562
26 กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
06 ธ.ค. 2562
27 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
26 พ.ย. 2562
28 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ต.ค..62 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
11 พ.ย. 2562
29 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
28 ต.ค. 2562
30 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชนประจำเดือน ก.ย..62 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
10 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23