ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
23
20 มี.ค. 2562
32 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธฺ์ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
08 มี.ค. 2562
33 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2562
37
07 ก.พ. 2562
34 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
25
28 ม.ค. 2562
35 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
10 ม.ค. 2562
36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
09 ม.ค. 2562
37 ประกาศประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
24
24 ธ.ค. 2561
38 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
24 ธ.ค. 2561
39 ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
25
24 ธ.ค. 2561
40 ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดาวน์โหลดเอกสาร
21
24 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21