ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่องรายงานผลการดำเนินการงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
26 ธ.ค. 2562
32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
24 ธ.ค. 2562
33 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชนประจำเดือน พ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
06 ธ.ค. 2562
34 กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
06 ธ.ค. 2562
35 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
26 พ.ย. 2562
36 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ต.ค..62 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
11 พ.ย. 2562
37 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
28 ต.ค. 2562
38 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชนประจำเดือน ก.ย..62 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
10 ต.ค. 2562
39 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชนประจำเดือน ส.ค..62 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
13 ก.ย. 2562
40 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชนประจำเดือน ก.ค..62 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
06 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24