ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการประชุมการตรวจสอบค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
11
23 พ.ค. 2562
42 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
43
10 พ.ค. 2562
43 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชน ประจำเดือน เมษายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
02 พ.ค. 2562
44 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
29
26 เม.ย. 2562
45 ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
35
09 เม.ย. 2562
46 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
03 เม.ย. 2562
47 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
20 มี.ค. 2562
48 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธฺ์ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
08 มี.ค. 2562
49 กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
11 ก.พ. 2562
50 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2562
40
07 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23