ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
02 ส.ค. 2562
42 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
26 ก.ค. 2562
43 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชนประจำเดือน มิ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
08 ก.ค. 2562
44 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบการดำเนินการ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
01 ก.ค. 2562
45 การคัดแยกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
82
27 มิ.ย. 2562
46 ไข้หวัดใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
75
27 มิ.ย. 2562
47 ยุ้งลายกับไข้เลือดออก ดาวน์โหลดเอกสาร
60
27 มิ.ย. 2562
48 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
10 มิ.ย. 2562
49 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการประชุมการตรวจสอบค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
38
23 พ.ค. 2562
50 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
72
10 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24