ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประชาสัมพันธ์มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
22
24 ธ.ค. 2561
42 ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานขจองเจ้าหน้าที่ให้เป้นไปตามมาตรฐานเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
24 ธ.ค. 2561
43 ประชาสัมพันธ์มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
24 ธ.ค. 2561
44 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
06 ธ.ค. 2561
45 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
19
06 ธ.ค. 2561
46 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือเรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
04 ธ.ค. 2561
47 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
27 พ.ย. 2561
48 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
08 พ.ย. 2561
49 มาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
25
18 ต.ค. 2561
50 คู่มือการใช้งานเบื้องต้น Application “กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103” ดาวน์โหลดเอกสาร
34
18 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21