ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
31
28 ม.ค. 2562
52 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
10 ม.ค. 2562
53 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
09 ม.ค. 2562
54 ประกาศประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
28
24 ธ.ค. 2561
55 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
24 ธ.ค. 2561
56 ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
24 ธ.ค. 2561
57 ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดาวน์โหลดเอกสาร
25
24 ธ.ค. 2561
58 ประชาสัมพันธ์มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
26
24 ธ.ค. 2561
59 ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานขจองเจ้าหน้าที่ให้เป้นไปตามมาตรฐานเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
25
24 ธ.ค. 2561
60 ประชาสัมพันธ์มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
41
24 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23