ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 แผนพับการ์ตูนรณรงค์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
34
18 ต.ค. 2561
52 แผ่นพับการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
41
18 ต.ค. 2561
53 แผนพับร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
37
18 ต.ค. 2561
54 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
09 ต.ค. 2561
55 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชนประจำเดือน กันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
08 ต.ค. 2561
56 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชนประจำเดือน สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
07 ก.ย. 2561
57 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
46
21 ส.ค. 2561
58 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
26
07 ส.ค. 2561
59 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชนประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
07 ส.ค. 2561
60 เรื่่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ) ดาวน์โหลดเอกสาร
194
02 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21