ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
06 ธ.ค. 2561
62 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
23
06 ธ.ค. 2561
63 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือเรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
04 ธ.ค. 2561
64 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
24
27 พ.ย. 2561
65 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
08 พ.ย. 2561
66 มาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
30
18 ต.ค. 2561
67 คู่มือการใช้งานเบื้องต้น Application “กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103” ดาวน์โหลดเอกสาร
38
18 ต.ค. 2561
68 แผนพับการ์ตูนรณรงค์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
38
18 ต.ค. 2561
69 แผ่นพับการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
45
18 ต.ค. 2561
70 แผนพับร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
41
18 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23