ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
09 ม.ค. 2562
62 ประกาศประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
58
24 ธ.ค. 2561
63 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
24 ธ.ค. 2561
64 ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
56
24 ธ.ค. 2561
65 ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดาวน์โหลดเอกสาร
52
24 ธ.ค. 2561
66 ประชาสัมพันธ์มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
50
24 ธ.ค. 2561
67 ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานขจองเจ้าหน้าที่ให้เป้นไปตามมาตรฐานเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
53
24 ธ.ค. 2561
68 ประชาสัมพันธ์มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
81
24 ธ.ค. 2561
69 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
06 ธ.ค. 2561
70 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
47
06 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24