ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชนประจำเดือน มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
09 ก.ค. 2561
62 รายงานสรุปผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
159
09 ก.ค. 2561
63 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชนประจำเดือน เมษายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
08 พ.ค. 2561
64 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชนประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
06 พ.ค. 2561
65 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่องกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
60
27 เม.ย. 2561
66 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
54
17 เม.ย. 2561
67 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชนประจำเดือน มีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
09 เม.ย. 2561
68 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
18
06 มี.ค. 2561
69 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
05 มี.ค. 2561
70 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่องกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
24
12 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21