ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือเรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
62
04 ธ.ค. 2561
72 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
51
27 พ.ย. 2561
73 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
08 พ.ย. 2561
74 มาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
62
18 ต.ค. 2561
75 คู่มือการใช้งานเบื้องต้น Application “กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103” ดาวน์โหลดเอกสาร
67
18 ต.ค. 2561
76 แผนพับการ์ตูนรณรงค์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
71
18 ต.ค. 2561
77 แผ่นพับการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
76
18 ต.ค. 2561
78 แผนพับร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
72
18 ต.ค. 2561
79 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
09 ต.ค. 2561
80 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชนประจำเดือน กันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
08 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24