ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชประจำเดือน มกราคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
05 ก.พ. 2561
72 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
26
29 ม.ค. 2561
73 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
11
10 ม.ค. 2561
74 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชนประจำเดือน ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
08 ม.ค. 2561
75 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
05 ม.ค. 2561
76 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
12 ธ.ค. 2560
77 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่องกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
11 ธ.ค. 2560
78 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
32
30 พ.ย. 2560
79 การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติ่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
70
21 พ.ย. 2560
80 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
07 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21