ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
09 ต.ค. 2561
72 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชนประจำเดือน กันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
08 ต.ค. 2561
73 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชนประจำเดือน สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
07 ก.ย. 2561
74 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
50
21 ส.ค. 2561
75 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
31
07 ส.ค. 2561
76 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชนประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
07 ส.ค. 2561
77 เรื่่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ) ดาวน์โหลดเอกสาร
199
02 ส.ค. 2561
78 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชนประจำเดือน มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
09 ก.ค. 2561
79 รายงานสรุปผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
164
09 ก.ค. 2561
80 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชนประจำเดือน เมษายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
08 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23