ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
152
29 ก.ย. 2560
82 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่องกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
10 ส.ค. 2560
83 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญสมัย ๓ ประจำปี ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
50
01 ส.ค. 2560
84 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
85
30 ก.ค. 2560
85 สรุปผลการตรวจ LPA ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
03 ก.ค. 2560
86 ประกาศกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
52
18 พ.ค. 2560
87 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
44
30 เม.ย. 2560
88 ประกาศเรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
47
15 มี.ค. 2560
89 ประกาศเรื่องการกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
68
20 ก.พ. 2560
90 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ลว ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
41
29 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21