ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชนประจำเดือน สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
07 ก.ย. 2561
82 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
79
21 ส.ค. 2561
83 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
62
07 ส.ค. 2561
84 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชนประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
07 ส.ค. 2561
85 เรื่่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ) ดาวน์โหลดเอกสาร
229
02 ส.ค. 2561
86 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชนประจำเดือน มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
09 ก.ค. 2561
87 รายงานสรุปผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
194
09 ก.ค. 2561
88 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชนประจำเดือน เมษายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
08 พ.ค. 2561
89 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชนประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
06 พ.ค. 2561
90 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่องกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
96
27 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24