ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชนประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
06 พ.ค. 2561
82 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่องกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
64
27 เม.ย. 2561
83 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
59
17 เม.ย. 2561
84 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชนประจำเดือน มีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
09 เม.ย. 2561
85 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
06 มี.ค. 2561
86 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
05 มี.ค. 2561
87 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่องกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
12 ก.พ. 2561
88 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้บริการประชาชประจำเดือน มกราคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
05 ก.พ. 2561
89 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
31
29 ม.ค. 2561
90 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
16
10 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23