ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ร่างประกาศประกวดราคาโครงการ จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ชนิดรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
10
11 พ.ค. 2565
2 ร่างประกาศประกวดราคาโครงการ จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ชนิดรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (fe-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
5
10 พ.ค. 2565
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำถนน คสล.สายหลังที่อยู่อาศัย ม.6 ต.ท่าเรือ
5
06 พ.ค. 2565
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำถนน คสล.สายบางยายพุด-บางคล้า ม.12 ต.ท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
06 พ.ค. 2565
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานซ่อมแซมระบบประปา ต.ท่าเรือ จำนวน 1 คน ดาวน์โหลดเอกสาร
3
06 พ.ค. 2565
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานซ่อมแซมระบบประปา ต.ท่าเรือ จำนวน1คน ดาวน์โหลดเอกสาร
2
06 พ.ค. 2565
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อม/เปลี่ยนปะผุถังรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-5352 นศ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
4
03 พ.ค. 2565
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานบริหารทั่วไป เดือน พฤษภาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
02 พ.ค. 2565
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถบรรทุกน้ำดับเพลิง บม 9064 เดือน พฤษภาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
02 พ.ค. 2565
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นงานสาธารณสุข เดือน พฤษภาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
02 พ.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192