ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
21 เม.ย. 2564
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ระยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท ๑๐๓๘.,รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กพ ๒๔๘๖ นศ. ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
19 เม.ย. 2564
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
14
01 เม.ย. 2564
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๑-๕๒๘๓ นศ. ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
11
01 เม.ย. 2564
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า ขนาด ๒๘ ซม. ความจุ ๑๘.๔ ลิตร ความร้อน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
01 เม.ย. 2564
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารสุข ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
16
01 เม.ย. 2564
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื่้อเพลิงและหล่อลื่น งานบริหารทั่วไป ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
01 เม.ย. 2564
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื่อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บม ๙๐๖๔ นศ. ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
01 เม.ย. 2564
9 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กพ 64 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
01 เม.ย. 2564
10 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มี.ค 64 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
01 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150