ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ ซอยท่าเรือ 27 หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
20 ก.ย. 2564
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าปกเย็บเล่ม ขนาด A4 ร่างแผนพัฒนาท้องถื่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 45 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
17 ก.ย. 2564
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
17 ก.ย. 2564
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บท 1038 นศ. หมายเลขครุภัณฑ์ 001 40 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
17 ก.ย. 2564
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หัวคอริ่งสำหรับเจาะคอนกรีต) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 40 เซนติเมตร จำนวน 2 หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
17 ก.ย. 2564
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนซอยบุญเต็มพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
14 ก.ย. 2564
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนสายลุงป่อยอุทิศ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
14 ก.ย. 2564
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
14 ก.ย. 2564
9 ูประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุกเบิกถนนสายหนำแปด- ปลักกวาง หมู่ที่ 15 ตำบลท่าเรือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
13 ก.ย. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำซอยโกสาย หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
13 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168