ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนสายพัฒนาเหมืองน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
23 ก.พ. 2565
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนสายสัญชัยพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเรือ อำเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
26
23 ก.พ. 2565
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนสายบางเคียน หมู่ที่ 12,13 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
26
23 ก.พ. 2565
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนสายเลียบคลองหนองหนอน-บางคล้า หมู่ที่ 12 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
23 ก.พ. 2565
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนเลียบคลองดอนไม้ไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
23 ก.พ. 2565
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ 2486 นศ. หมายเลขทะเบียน กพ 2486 นศ.หมายเลขครุภัณฑ์ 001 56 0006 จพนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
18 ก.พ. 2565
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ 009 57 0004 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
25
18 ก.พ. 2565
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
15 ก.พ. 2565
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
15 ก.พ. 2565
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คตามระยะทาง 85,000 กิโลเมตร พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกขยะมูลฝอยทะเบียน 82-5352 นศ.หมายเลขครุภัณฑ์ 005 61 0002 จำนวน 1 คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
36
11 ก.พ. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193