ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
991 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
324
01 ก.พ. 2556
992 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
314
03 ม.ค. 2556
993 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
301
03 ธ.ค. 2555
994 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
289
01 พ.ย. 2555
995 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายลาดยางสายบ้านช้าง หมู่ที่ 7,15 ตำบลท่าเรือ บ้านหมนเหนือ หมูที่ 15 เชื่อมบ้านช้าง หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
498
29 ต.ค. 2555
996 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายแจ็ค หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
427
24 ต.ค. 2555
997 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
384
02 ต.ค. 2555
998 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ (หมู่ที่ 1, 8) ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
411
20 ก.ย. 2555
999 สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายทางนา - บ้านช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
393
18 ก.ย. 2555
1000 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
369
03 ก.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| 100 |101| |102| |103| |104| |105