ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
991 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
106
29 ม.ค. 2563
992 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาแดง-วัดโดน หมู่ที่ 19 ตำบลท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
28 ม.ค. 2563
993 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำคลองส่งน้ำในเขต ต. ท่าเรือ ขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายศาลาแดง-วัดโดน หมู่ที่ 7 ,19 ต.ท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
101
24 ม.ค. 2563
994 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรายได้จังหวัด 1 ม.19 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ. นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
22 ม.ค. 2563
995 ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณ ชื่อ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรายได้จังหวัด1 หมู่ที่ 19 ต.ท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
108
21 ม.ค. 2563
996 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรายได้จังหวัด 1 หมู่ที่ 6 ต. ท่าเรือ อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
106
21 ม.ค. 2563
997 ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณ ชื่อ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรายได้จังหวัด1 หมู่ที่ 6 ต.ท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
105
20 ม.ค. 2563
998 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน จำนวน 4 สาย ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ. นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
103
20 ม.ค. 2563
999 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาทำป้ายพลาสติกพร้อมกรอบอลูมิเนียมพื้นป้ายสีน้ำเงิน ตัวหนังสือสติ้กเกอร์สีขาว ขนาด 240 *35 ซม.โดยวิธีเฉพาะจงเจาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
108
20 ม.ค. 2563
1000 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารขนาด A4 พร้อมเย็บมุม โครงการฝึกอบรมการสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย และผลิตก๊าซชีวมวลเพื่อครัวเรือ และการปศุสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
105
20 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| 100 |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193