ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1001 ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศรับจ้างไม่ประจำทาง มีสภาพใหม่ ขนาด 2 ชั้น 8 ล้อ จำนวนไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
362
10 ส.ค. 2555
1002 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำซอยตาหมื่น หมูที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
392
08 ส.ค. 2555
1003 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมูที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
370
08 ส.ค. 2555
1004 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
348
01 ส.ค. 2555
1005 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 4 โครงการ (หมู่ที่ 11,16,18,19 ตำบลท่าเรือ) ดาวน์โหลดเอกสาร
405
11 ก.ค. 2555
1006 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 17 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
442
10 ก.ค. 2555
1007 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 2 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
581
18 พ.ค. 2555
1008 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
339
01 พ.ค. 2555
1009 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
344
01 พ.ค. 2555
1010 ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด 6 ล้อ มีความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
893
24 เม.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| 101 |102| |103| |104| |105