ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1001 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ และจ้างเหมาเช่ารถสองแถวรับจ้างไม่ประจำทาง โครงการฝึกอบรมการสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย และผลิตก๊าซชีวมวลเพื่อครัวเรือน และปศุสัตว์ โดยวิธีเฉพาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
108
17 ม.ค. 2563
1002 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการฝึกอบรมโครงการสร้างบ่อบำบัดเสียและผลิตก๊าซชีวมวลเพื่อครัวเรือน และปศุสัตว์ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
105
17 ม.ค. 2563
1003 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 9763 นศ. หมายเลขครุภัณฑ์ 001 48 0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
113
17 ม.ค. 2563
1004 ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณ ชื่อ จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน 4 สาย ต.ท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
115
16 ม.ค. 2563
1005 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420 58 0027 (ห้องรองปลัด) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
109
16 ม.ค. 2563
1006 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนายไมตรี ม.17 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ. นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
102
16 ม.ค. 2563
1007 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ประดับซุ้มเฉิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
118
16 ม.ค. 2563
1008 ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณ ชื่อ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายไมตรี หมู่ที่ 17 ต.ท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
101
14 ม.ค. 2563
1009 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา จำนว 45 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
107
14 ม.ค. 2563
1010 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกองช่างหลังเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
116
10 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| 101 |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193