ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1001 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท 1038 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
71
30 ก.ค. 2562
1002 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนปั๊มดูดของรถดูดสิ่งปฏิกูล ทะเบียน 81-7543 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
59
26 ก.ค. 2562
1003 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
69
25 ก.ค. 2562
1004 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
65
25 ก.ค. 2562
1005 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถยนตืส่วนกลาง ทะเบียน กฉ 336 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
59
25 ก.ค. 2562
1006 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(กรณีวาตภัยปาบึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
25 ก.ค. 2562
1007 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 20 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
64
24 ก.ค. 2562
1008 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
68
23 ก.ค. 2562
1009 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บม 9064 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
82
22 ก.ค. 2562
1010 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 40 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
68
22 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| 101 |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172