ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1011 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
108
10 ม.ค. 2563
1012 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ (วาตภัย) พื้นที่หมู่ที่ 9 ,18 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
107
10 ม.ค. 2563
1013 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนบู๊คคันชักคันส่งล้อหน้าและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮโดลิคส์รถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
107
08 ม.ค. 2563
1014 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
07 ม.ค. 2563
1015 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะพลาสติกทรงสี่เหลี่ยม ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร พร้อมสกีนโลโก้ อบต. ท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
115
06 ม.ค. 2563
1016 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บม 9064 นศ. ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
103
03 ม.ค. 2563
1017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานบริหารทั่วไป ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
105
02 ม.ค. 2563
1018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข ประจำเดือน มกราคม 2563โดยวิธเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
110
02 ม.ค. 2563
1019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท 1038 นศ. ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
104
02 ม.ค. 2563
1020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-5283 นศ. ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
109
02 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| 102 |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193