ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1011 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายเขตระบบประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
450
12 มี.ค. 2555
1012 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
358
01 มี.ค. 2555
1013 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
499
20 ก.พ. 2555
1014 สรุปจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
378
23 ม.ค. 2555
1015 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. สายต่อจากถนนชัยยุทธ์ บ้านเกียกกาย ม.8 ถึงบ้านหนอวงหนอน ม.12 ต.ท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
512
09 พ.ย. 2554
1016 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
450
12 ก.ย. 2554
1017 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฏาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
406
26 ส.ค. 2554
1018 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
366
23 ส.ค. 2554
1019 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
358
19 ส.ค. 2554
1020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
328
18 ส.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| 102 |103| |104| |105