ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1011 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) นมสดพร้อมดื่ม 100% (พาสเจอร์ไรส์) ขนาด 200 มิลลิลิตร/ถุง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
14 มิ.ย. 2562
1012 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) นมสดพร้อมดื่ม 100% (พาสเจอร์ไรส์) ขนาด 200 มิลลิลิตร/ถุง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
55
14 มิ.ย. 2562
1013 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถบรรทุกขยะ หมายเลขะเบียน 81-9511 นศ. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
14 มิ.ย. 2562
1014 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 1.2x2.4เมตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้รักษาวัฒนธรรมื้องถิ่น(เป่าปี่ตีทับกลอง และฝึกนายหนังตะลุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
53
14 มิ.ย. 2562
1015 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม จำนวน 34 ชุด โโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้รักษาวัฒนธรรมื้องถิ่น(เป่าปี่ตีทับกลอง และฝึกนายหนังตะลุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
64
14 มิ.ย. 2562
1016 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายไมตรี ม.17(ช่วง 3) ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
72
13 มิ.ย. 2562
1017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายซอยโขคดี ม.10 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
68
12 มิ.ย. 2562
1018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถปรับอากาศรับจ้างไม่ประจำทาง จำนวน 2 คัน โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
65
12 มิ.ย. 2562
1019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
65
11 มิ.ย. 2562
1020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายเลียบคลองหนองหนอน-บางคล้า ม.12 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
65
11 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| 102 |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168