ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
345
07 ส.ค. 2554
1022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมพาภันธ์ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
378
05 ส.ค. 2554
1023 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
361
04 ส.ค. 2554
1024 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างวางถังเชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม. หมู่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
697
02 มิ.ย. 2554
1025 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนสายในอ่าว หมู่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
428
02 มิ.ย. 2554
1026 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนสายตรีนิมิต-บางทวด หมู่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
537
02 มิ.ย. 2554
1027 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่ 5,18 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
400
02 มิ.ย. 2554
1028 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายดอนโหนด หมู่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
429
27 พ.ค. 2554
1029 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายดอนโรงวัว หมู่ 19 ดาวน์โหลดเอกสาร
351
26 พ.ค. 2554
1030 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายพัฒนา 1 หมู่ 3 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
514
26 พ.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| 103 |104| |105