ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1031 โครงการบุกเบิกถนนสายแม่ประดับรวมใจ ม.1 ต.ท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
388
25 พ.ค. 2554
1032 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายนายคล้อย - ครูอุบล ม.16 ดาวน์โหลดเอกสาร
365
25 พ.ค. 2554
1033 จ้างเหมาก่อสร้างวางถังแชมเปญ ดาวน์โหลดเอกสาร
534
10 พ.ค. 2554
1034 ประกาศสอบราคาจ้างขยายเขตประปาหมู่ที่ 5,18 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
352
28 เม.ย. 2554
1035 ประกาศสอบราคาปรับปรุงถนนสายในอ่าว หมู่7 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
405
28 เม.ย. 2554
1036 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนสายตรีนิมิตหมู่ 9 - บางทวดหมู่ 1 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
399
28 เม.ย. 2554
1037 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 5 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
536
25 ก.พ. 2554
1038 ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
398
16 ก.พ. 2554
1039 ประกาศสอบราคาจ้างเจาะบ่อบาดาล ดาวน์โหลดเอกสาร
485
11 ก.พ. 2554
1040 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
901
25 พ.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| 104 |105