ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1031 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 8 รายการ โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนหมู่บ้าน แผนชุมชน ประชาคมหมู่บ้านและตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
05 มิ.ย. 2562
1032 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายจัดสรร 2 ม.15 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
04 มิ.ย. 2562
1033 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข เดือน มิ.ย.62โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
04 มิ.ย. 2562
1034 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกน้ำดับเพลิงทะเบียน บม 9064 นศ เดือน มิ.ย.62โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
63
04 มิ.ย. 2562
1035 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานบริหารทั่วไป เดือน มิ.ย.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
04 มิ.ย. 2562
1036 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานบริหารทั่วไป เดือน พ.ค.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
64
04 มิ.ย. 2562
1037 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น รถยนต์ส่วนกลาง มิ.ย.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
65
04 มิ.ย. 2562
1038 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
04 มิ.ย. 2562
1039 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข เดือน พ.ค.62โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
66
01 มิ.ย. 2562
1040 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ่อปลา-ไสกำ ม.1 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
64
31 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| 104 |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168