ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1041 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
108
13 ธ.ค. 2562
1042 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ 1 อปท 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม (งานปรับปปรุงภูมิทัศน์ ถนน คศล.สายประดู่พูน) ม.19,6 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
106
12 ธ.ค. 2562
1043 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
108
12 ธ.ค. 2562
1044 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
11 ธ.ค. 2562
1045 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
109
11 ธ.ค. 2562
1046 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
107
11 ธ.ค. 2562
1047 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาเช่ารถสองแถวรับจ้างไม่ประจำทาง และจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
108
09 ธ.ค. 2562
1048 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
106
04 ธ.ค. 2562
1049 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ขนาด A4 พร้อมเข้าปกเย็บเล่ม จำนวน 45 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
108
03 ธ.ค. 2562
1050 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
02 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| 105 |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193