ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1041 ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
590
29 มี.ค. 2553
1042 โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 17 ดาวน์โหลดเอกสาร
352
03 เม.ย. 2551
1043 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายหนองทองหลาง หมู่ที่ 14 ดาวน์โหลดเอกสาร
366
24 ก.ค. 2550
1044 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบุกเบิกถนนสายบ้านลุงกอบ-บ้านลุงเบ้ง หมู่ที่ 18 ดาวน์โหลดเอกสาร
560
23 ก.ค. 2550
1045 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายหัวหมอนฝั่งตะวันตกของอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ 15 ดาวน์โหลดเอกสาร
355
23 ก.ค. 2550
1046 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
359
18 ก.ค. 2550
1047 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายหลังที่อยู่อาศัย หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
354
18 ก.ค. 2550
1048 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบุกเบิกถนนสายหลังที่อยู่อาศัย หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
344
18 ก.ค. 2550
1049 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายบ้านท้าวราช-บ้านบางเคียน หมู่ที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
382
18 ก.ค. 2550
1050 จ้างเหมาบุกเบิกถนนและเสริมไหล่ทาง จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
350
22 มิ.ย. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| 105