ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1051 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บม 9064 นศ. เดือน ธ.ค.62โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
104
02 ธ.ค. 2562
1052 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท 1038 นศ. เดือน ธ.ค.62โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
110
02 ธ.ค. 2562
1053 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-5283 นศ. เดือน ธ.ค.62โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
102
02 ธ.ค. 2562
1054 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข เดือน ธ.ค.62โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
110
02 ธ.ค. 2562
1055 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานบริหารทั่วไป เดือน ธ.ค.62โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
110
02 ธ.ค. 2562
1056 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
02 ธ.ค. 2562
1057 ประชาสัมพันธ์ สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประชาสัมพันธ์ สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไม่ประดับร่วมใจ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
02 ธ.ค. 2562
1058 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่ทำพิธีตามโครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
107
29 พ.ย. 2562
1059 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) นมสดพร้อมดื่ม 100 %(พาสเจอร์ไรส์) และนมสดพร้อมดื่ม 100%(ยูเอชที) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
116
29 พ.ย. 2562
1060 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนปั้มสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านชะเมา ม.17 ต.เท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
108
29 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| 106 |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193