ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1051 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชัยยุทธ - ในไร่ ม.8 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
63
21 พ.ค. 2562
1052 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
66
17 พ.ค. 2562
1053 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยน/ตรวจเช็คอุปกรณ์อะไหล่รถฟาร์มแทร็กเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
66
15 พ.ค. 2562
1054 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 50 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
66
14 พ.ค. 2562
1055 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายดอนโรงวัว ม. 19 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
13 พ.ค. 2562
1056 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กฉ 336 นศ. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
59
13 พ.ค. 2562
1057 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
10 พ.ค. 2562
1058 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 18 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
68
08 พ.ค. 2562
1059 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(กรณีวาตภัยปาบึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
67
03 พ.ค. 2562
1060 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
60
03 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| 106 |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168