ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1061 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลและรักษาสนามหญ้าสวนหย่อม ต้นไม้ บริเวรรอบอาคาร อบต.ท่าเรือ จำนวน 1 คนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
100
29 พ.ย. 2562
1062 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์โดมพร้อมระบาย,เช่าเก้าอี้พร้อมผ้าคลุม,เช่าพัดลมพร้อมขาตั้ง จำนวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
112
29 พ.ย. 2562
1063 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหรอบรูปพร้อมใส่ ขนาด A4 จำนวน 67 รูป เอใช้ในโครงการพิธีรับ พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวและสมเด็กพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
107
27 พ.ย. 2562
1064 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
108
27 พ.ย. 2562
1065 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนติดตั้งมุ้งลวด ศพด.ท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
110
26 พ.ย. 2562
1066 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมมเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
112
22 พ.ย. 2562
1067 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน 9064 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
108
22 พ.ย. 2562
1068 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
101
21 พ.ย. 2562
1069 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนจำนวน 2 สาย ม.7,6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
113
20 พ.ย. 2562
1070 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ จำนวน 2 จุด ม.15,19 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
114
20 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| 107 |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193