ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1071 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
106
19 พ.ย. 2562
1072 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
107
19 พ.ย. 2562
1073 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจดมาตรและจัดเก็บค่าน้ำประปาเขตพื้นที่ อบต.ท่าเรือ เดือน ต.ค. 62-ก.ย.63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
105
15 พ.ย. 2562
1074 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
114
14 พ.ย. 2562
1075 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
100
13 พ.ย. 2562
1076 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา ม.18 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
112
08 พ.ย. 2562
1077 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 9763 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
105
08 พ.ย. 2562
1078 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยน รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-5352 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
109
08 พ.ย. 2562
1079 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
108
08 พ.ย. 2562
1080 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตรางยาง 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
07 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| 108 |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193