ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1081 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
131
19 ธ.ค. 2562
1082 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมผนังหน้าจั่วอาคารหลังใหม่ ที่ติดกับป้ายชื่อ อบต.ท่าเรือ และสัญลักษร์ อบต.ท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
115
19 ธ.ค. 2562
1083 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำดื่มชนิดถัง จำนวน 30 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
117
18 ธ.ค. 2562
1084 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บานทึบ จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
112
18 ธ.ค. 2562
1085 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
112
18 ธ.ค. 2562
1086 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
112
13 ธ.ค. 2562
1087 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ 1 อปท 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม (งานปรับปปรุงภูมิทัศน์ ถนน คศล.สายประดู่พูน) ม.19,6 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
110
12 ธ.ค. 2562
1088 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
113
12 ธ.ค. 2562
1089 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
116
11 ธ.ค. 2562
1090 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
113
11 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| 109 |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193| |194| |195| |196| |197| |198