ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ระยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท ๑๐๓๘.,รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กพ ๒๔๘๖ นศ. ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
44
19 เม.ย. 2564
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอกนีออนยาว (LED)ขนาด 36 วัตต์ จำนวน 6 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
19 เม.ย. 2564
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัดสุก่อสร้่า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
19 เม.ย. 2564
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง รถฟาร์มแทร็กเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 630 46 0001 จำนวน 50 ลิตรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
19 เม.ย. 2564
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์ไม่มีระบายขนาด 4*8 เมตร พร้อมโต๊ะ และเก้าอี้ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
09 เม.ย. 2564
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์ขนาด 4*8 เมตร พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ ไฟส่องสว่างภายในเต็นท์ และเต็นท์โดมขนาด 5*8 เมตร โครงการณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน ช่วงเทษกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 ระหว่าง วันที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
09 เม.ย. 2564
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล และบันทึกระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน ระหว่างวันที่ 8 เมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
05 เม.ย. 2564
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถปรับอากาศจ้างไม่ประจำทาง จำนวน 3 คัน ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2564 โครงการส่งเาริมสนับสนุนงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
05 เม.ย. 2564
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการส่งเสริมโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
02 เม.ย. 2564
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซท้่อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
02 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160