ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและลห่อลื่น รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บม 9064 นศ. ประจำเดือน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
106
01 ต.ค. 2562
1102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
117
01 ต.ค. 2562
1103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62-30 ก.ย.63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
114
01 ต.ค. 2562
1104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพื้นที่เว็บไซตืรายปี ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62-30 ก.ย.63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
01 ต.ค. 2562
1105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Print/Copy/Scan ตัั้งแต่ 1 ต.ค.62-30ก.ย.63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
107
01 ต.ค. 2562
1106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยตำบลท่าเรือ ระยะเวลาจ้างตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค.62-30 ก.ย.63 ทะเบียน 82-5352 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
115
01 ต.ค. 2562
1107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
109
01 ต.ค. 2562
1108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข เดือน ต.ค. 62โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
104
01 ต.ค. 2562
1109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานบริหารทั่วไป เดือน ต.ค. 62โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
105
01 ต.ค. 2562
1110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-5283 นศ. เดือน ต.ค. 62รถโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
106
01 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| 111 |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193