ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท 1038 นศ. เดือน ต.ค. 62โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
102
01 ต.ค. 2562
1112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แต่ตั้งวันที่ 1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
112
01 ต.ค. 2562
1113 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
01 ต.ค. 2562
1114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทางเข้า ศพด.ท่าเรือและตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไไม้และดูแลสวน ใน ศพด.ท่าเรือ ตั้งแต่ ต.ค.62-ก.ย.63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
113
30 ก.ย. 2562
1115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานกวาดขยะมูลฝอย จำนวน 1 คน ระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย.63 จำนวน 12 เดือนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
107
30 ก.ย. 2562
1116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 120 แอมป์ 12 โวลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
118
28 ก.ย. 2562
1117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายไมตรี ม.17 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
114
24 ก.ย. 2562
1118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนในเขตตำบลท่าเรือ จำนวน 1 สาย หมู่ที่ 6,19 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
24 ก.ย. 2562
1119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยยายป่วน ม.1 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
114
24 ก.ย. 2562
1120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คศล.สายรายได้จังหวัด 1 ม. 6 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
123
20 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| 112 |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193