ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1111 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซ่อมถนน จำนวน 4 สาย หมู่ที่7 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
46
28 ส.ค. 2561
1112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำข้ามถนน ม.2 จำนวน 2 สาย ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
63
28 ส.ค. 2561
1113 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซ่อมท่อระบายน้ำ ข้ามถนน หมู่ที่2 จำนวน 2 สาย ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
54
24 ส.ค. 2561
1114 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำ คสล.ริมถนนซอยท่าเรือ 15 (ซอยม่วงงาม ม.10) ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
73
24 ส.ค. 2561
1115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงคุณภาพระบบกรองประปา หมู่ที่ 16 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
24 ส.ค. 2561
1116 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการปรับปรุงคุณภาพระบบกรองประปา หมู่ที่16 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
55
23 ส.ค. 2561
1117 ประกาศประกวดราคาโครงการบุกเบิกถนนสายดอนไม้ไผ่-โอนายทั่ง หมู่ที่ 12 ต.ท่าเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ดาวน์โหลดเอกสาร
69
23 ส.ค. 2561
1118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
63
07 ส.ค. 2561
1119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 7 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
53
01 ส.ค. 2561
1120 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
01 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| 112 |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154