ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานบริหารทั่วไป ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
65
01 เม.ย. 2562
1112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
65
01 เม.ย. 2562
1113 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
01 เม.ย. 2562
1114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์มีระบาย พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ โครงการ Open house ศพด.ท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
74
28 มี.ค. 2562
1115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
66
27 มี.ค. 2562
1116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายชิด ม.12 ต. ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
69
27 มี.ค. 2562
1117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ม.12 ต.ท่าเรือ จำนวน 2 สาย ประจำปี 2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
68
27 มี.ค. 2562
1118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ต. ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
69
26 มี.ค. 2562
1119 ประชาสัมพันธ์ สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงยกระดับบางช่างถนนสายเลียบคลองจังหูน-หนองหนอน หมู่ที 3,12 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
26 มี.ค. 2562
1120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการ Open house ศพด.ท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
83
25 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| 112 |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168